Hvordan benytter jeg Synopsis?

Synopsis er så let at benytte som muligt. Som det fremgår af forsiden er Synopsis inddelt systematisk i 47 hovedemner, som er ordnet alfabetisk. Klik på et emne eller brug søgefunktionen, og lynhurtigt får du et overblik over al nyere litteratur og den nyeste praksis inden for emnet.

De registrerede brugere af Synopsis har adgang til en elektronisk formularsamling med formularer og tjeklister primært inden for familie- og arveret. Formularerne kan med et enkelt musetryk downloades i word- eller excel-format.